Organizacja przedszkola

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny od 1 września do 30 czerwca. Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca – do 31 sierpnia.

Przedszkole posiada 5 oddziałów:

 • Grupa Biedronki 3 - 4 latki
 • Grupa Motylki 3 latki
 • Grupa Pszczółki 4-5 latki
 • Grupa Jeżyki 5 - 6 latki
 • Grupa Sówki 6 latki

Dzieci w przedszkolu korzystają z 3 posiłków:

 • śniadanie
 • obiad
 • podwieczorek

Wysokość opłat za żywienie dzieci ustala dyrektor i intendent w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole z uwzględnieniem norm żywieniowych. Opłata dzienna za żywienie dziecka wynosi 9,50 zł. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu ponoszą w pełni rodzice.

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą odpłatność za:

 • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr VIII/81/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock oraz Uchwałą Nr XIII/130/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka,
 • Opłata za wyżywienie dziecka,
 • Opłaty związane z warsztatami, na które dziecko uczęszcza zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów).

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za żywienie przyjmowane są w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłat można dokonać:

 • przez internet - na podane numery kont


Bank obsługujący Przedszkole - Bank Spółdzielczy w Otwocku

Numery kont:
Żywienie dziecka - 08 8001 0005 2001 0008 0103 0001
Za świadczenie usług (pobyt dziecka w przedszkolu) -  78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic