Konkurs plastyczny -wiersze Jana Brzechwy

 

 

 

 

 

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

DLA

 

DZIECI  W WIEKU

 

PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka

 

ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul Kochanowskiego 6.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego lub korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie w/w powiatu (tj.  z przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych, klubów malucha, zajęć edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty).
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem według wybranego materiału:
 4. 3 – 4 latki
 5. 5 – 6 latki
 6. Nadesłanie pracy na adres przedszkola do 05.06.2017 r
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 8 czerwca .
 8. Wręczenie nagród ora prezentacja prac laureatów nastąpi 10 czerwca podczas pikniku rodzinnego
 9. Praca plastyczna, technika dowolna , format A3
  1. Wykonaną pracę plastyczną należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres :
  2. Prace plastyczne powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko, wiek autora (kategoria wiekowa), imię i nazwisko rodzica, opiekunka pod kierunkiem, którego praca została wykonana, tytuł wiersza, adres placówki.
  3. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego na upublicznienie wizerunku dziecka i jego danych (imienia, nazwiska) na stronie internetowej Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”.
 10. Oceny występów uczestników dokona jury złożone z dyrektora mgr Eweliny Pszczółkowskiej, nauczyciela Joanny Szaciłło, logopedy Moniki Urbańskiej,
 11. Ocenie podlegać będzie:
 12. Kreatywność
 13. Estetyka wykonania pracy
 14. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział.
 15. Laureaci / zdobywcy miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.

 

CELE KONKURSU

 

Zachęcanie najmłodszych mieszkańców powiatu otwockiego do pogłębienia wiedzy dzieci na temat twórczości Jana Brzechwy. Rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką

 

a1. wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej treść jednego z wierszy : Kaczka dziwaczka, Żuk, Ryby, żaby i raki, Na wyspach Bergamutach, Na straganie.

 

b1. wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej treść jednego z wierszy : Kaczka dziwaczka, Żuk, Ryby żaby i raki, Na wyspach Bergamutach, Na straganie.

 

MIEJSCE

 

FORMA:

 

ZGŁOSZENIE I WARUNKI KONKURSU;

 

       Przedszkole ,, Leśne Skrzaty”

 

       ul. Kochanowskiego 6

 

       Otwock 05-400

 

OCENA I NAGRODY

 

PRZEDSZKOLE NR 10

 

„Leśne Skrzaty”

 

ul. Kochanowskiego 6

 

05-400 Otwock

 

tel./fax. 022 779-37-12

 

NIP 532-17-59-151

 

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.przedszkole10.com.pl

 

OTWOCKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

 

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

 

                                                         Karta zgłoszenia

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

 

Kategoria wiekowa …………………………………………………….

 

Tytuł utworu: …………………………………………………………...

 

Placówka do której dziecko uczęszcza …………………………………

 

………………….            …………………..           ………………

 

Podpis rodzica/prawnego              Podpis nauczyciela    Podpis i pieczęć                           

 

opiekuna                                          dyrektora placówki

 

            

 

PRZEDSZKOLE NR 10

 

„Leśne Skrzaty”

 

ul. Kochanowskiego 6

 

05-400 Otwock

 

tel./fax. 022 779-37-12

 

NIP 532-17-59-151

 

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www.przedszkole10.com.pl

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA OTWOCKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Owocku do celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, nazwa placówki, wizerunku (zdjęcia) na stronie internetowej  i fanpejdżu Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku oraz w prasie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawienia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem danych osobowych w ramach „Otwockiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym (3-6lat)” jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

 

………………….                     

 

Podpis rodzica/prawnego             

 

opiekuna   

 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic