I powiatowy konkurs plastyczny "Leśne Skrzaty i skarby jesieni"

 

 

 

 

REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM WICEPREZYDENT

                    MIASTA OTWOCKA AGNIESZKI WILCZEK

 

"LEŚNE SKRZATY I SKARBY JESIENI”

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty” w Otwocku,

ul. Kochanowskiego 6.

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zdolności plastycznych.

 2. Pobudzenie wyobraźni dziecięcej.

 3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, których zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej.

 2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

I – dzieci 3-4 letnie,

II – dzieci 5-6 letnie.

 1. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką plastyczną, jednak warunkiem koniecznym jest wykorzystanie ,,skarbów jesieni”.

4. Oceny prac uczestników dokona jury wyłonione w placówce. Ocenie podlegać będzie:

- samodzielność wykonania pracy,

- zgodność tematyczna,

- pomysłowość autora,

- materiał użyty do prac.

5. Każda praca musi zawierać metryczkę przyklejoną na odwrocie pracy (imię, nazwisko

i wiek autora, adres i telefon przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

6. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie 6 prac.

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl,

a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 022 779-37-12, bądź mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZGŁOSZENIA I TERMINY

 1. Prace wraz z wypełnioną metryczką i dopiskiem ,,Konkurs” należy przesłać na adres

Przedszkole Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

lub dostarczyć bezpośrednio do placówki w godzinach 7.00-17.30.

 1. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 18 listopada 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 25 listopada 2016 roku o godz. 11.00. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.przedszkole10.com.pl, ponadto laureaci będą powiadomieni telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

 2. Organizatorzy przewiduje nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Ponadto zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.

 3. Każda placówka otrzyma dyplom za uczestnictwo i podziękowania dla nauczycieli.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do umieszczania danych osobowych, wizerunku oraz prac w formie zdjęcia w prasie, na stronie internetowej oraz fanpejdżu Przedszkola Nr 10 ,,Leśne Skrzaty”.

 5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz klauzuli:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Koordynator konkursu

Monika Wicik

                                                                                                                                             

 

                                                                                          PRZEDSZKOLE NR 10

                                                                                           „ Leśne Skrzaty”

                                                                                            ul. Kochanowskiego 6

                                                                                            05-400 Otwock

                                                                                                    tel./fax. 022 779-37-12

                                                                                                                                              NIP 532-17-59-151

                                                                                                                                              e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                             www.przedszkole10.com.pl

I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

POD PATRONATEM WICEPREZYDENT MIASTA OTOWOCKA AGNIESZKI WILCZEK

,,LEŚNE SKRZATY I SKARBY JESIENI”

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………

Wiek ………..…………………………………………………………………………………………...

Adres i telefon placówki…………………………………………………………………………….......

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………….

…………………………………… ………………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna Podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic