"III Konkurs języka angielskiego"

 

REGULAMIN

III OTWOCKIEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA

DZIECI  W WIEKU

PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Otwocka

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku, ul Kochanowskiego 6.

CELE KONKURSU

 1. Zachęcanie najmłodszych mieszkańców powiatu otwockiego do nauki języka angielskiego.

ADRESAT

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) zamieszkałych na terenie powiatu otwockiego lub korzystających z różnych form wychowania przedszkolnego na terenie w/w powiatu (tj.  z przedszkoli i szkół publicznych i niepublicznych, klubów malucha, zajęć edukacyjnych organizowanych przez inne podmioty).

 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem według wybranego materiału:

 1. 3 – 4 latki

a1. prezentacja wiersza lub piosenki w języku angielskim;

a2. prezentacja dialogu, scenki rodzajowej

 1. 5 – 6 latki

b1. prezentacja wiersza lub piosenki w języku angielskim;

b2. prezentacja dialogu, scenki rodzajowej

3. W przypadku zgłoszenia do udziału w konkursie grupy nie może być ona liczniejsza niż 5 osób.

MIEJSCE

 1. Konkurs odbędzie się dnia 17.05.2017 w siedzibie przedszkola o godzinie 13.00.

 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora na początku czerwca 2017.

 3. Wręczenie nagród oraz występ laureatów odbędzie się podczas festynu organizowanego przez Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” przy ul Kochanowskiego 6, dnia  10.06.2017 r. o godzinie 12.00.

FORMA

 1. Konkurs ma formę prezentacji przygotowanego przez uczestnika materiału (zależnie od grupy wiekowej; określonego w karcie zgłoszenia uczestnictwa).

ZGŁOSZENIE I WARUNKI KONKURSU

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać  na druku zgłoszenia uczestnictwa w terminie 13.03. – 28.04.2017.

 2. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Nr 10 drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

fax. pod numer 22-779-37-12.

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć tekst prezentowanego utworu.

 2. Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody rodzica / opiekuna prawnego na upublicznienie wizerunku dziecka i jego danych (imienia, nazwiska) na stronie internetowej Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty”.

OCENA I NAGRODY

 1. Oceny występów uczestników dokona jury złożone z lektorów języka angielskiego.

 2. Ocenie podlegać będzie:

 1. Komunikatywność wypowiedzi uczestnika.

 2. Dopasowanie repertuaru do wieku i możliwości rozwojowych uczestnika.

 3. Wykorzystanie rekwizytów.

 1. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział.

 2. Laureaci / zdobywcy miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE NR 10 „Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

                                      05-400 Otwock

                                     tel./fax. 022 779-37-12

                                       NIP 532-17-59-151

                            e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                www.przedszkole10.com.pl

                        III OTWOCKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

                            W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

                                                          Karta zgłoszenia

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

Kategoria wiekowa …………………………………………………….

Forma prezentacji:

( wiersz, piosenka, scenka rodzajowa / dialog)…………………………

Tytuł utworu: …………………………………………………………....

(prosimy o dołączenie tekstu)

Placówka do której dziecko uczęszcza …………………………………

 

 

………………….            …………………..           ………………

Podpis rodzica/prawnego              Podpis nauczyciela    Podpis i pieczęć                           

opiekuna                                          dyrektora placówki

            

 

                                                                                                                             PRZEDSZKOLE NR 10

„Leśne Skrzaty”

ul. Kochanowskiego 6

05-400 Otwock

tel./fax. 022 779-37-12

NIP 532-17-59-151

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole10.com.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA III OTWOCKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6LAT)

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Owocku do celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, z późn.zm.). Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w zakresie: imię i nazwisko, miejscowość, nazwa placówki, wizerunku (zdjęcia) na stronie internetowej  i fanpejdżu Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku oraz w prasie. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawienia. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem danych osobowych w ramach „II Otwockiego Konkursu Języka Angielskiego Dla Dzieci W Wieku Przedszkolnym (3-6lat)” jest Przedszkole Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

 

 

………………….                     

Podpis rodzica/prawnego             

opiekuna                                        

 

 

 

 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic