Kącik psychologa

ZADANIA PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU

Objęcie opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz współpraca z wychowawcami i rodzicami.
Określenie opieka psychologiczna obejmuje:
· wspieranie rozwoju dzieci
· rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
· wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci
· dostarczanie wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
· organizowanie różnych form pomocy psychologicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb.


Formy pracy:

- obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej aktywności oraz zajęć prowadzonych przez wychowawczynie, a także czynne uczestnictwo w tych zajęciach – umożliwia m.in. diagnozę zachowań społecznych dzieci w dużej grupie rówieśniczej, nawiązywania relacji rówieśniczych, sposobu podejścia do zadań dydaktycznych, umiejętności skupienia uwagi;
- zajęcia indywidualne – gdy jest potrzeba przeprowadzenia diagnozy potencjalnych możliwości dziecka, rozpoznania jego indywidualnych potrzeb, a także dostarczenia wsparcia i pomocy;
- zajęcia grupowe – mają na celu m.in. rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, naukę wyrażania i nazywania emocji;

Wsparcie dla rodziców:

- konsultacje indywidualne - W ramach konsultacji indywidualnych omawiamy zachowanie dziecka w przedszkolu, wyniki obserwacji i badań psychologicznych (przeprowadzonych na prośbę rodzica lub wychowawcy). Jest to również czas na rozwiązywanie problemów wychowawczych, a gdy wskazana jest dodatkowa pomoc, opinia, czy orzeczenie, oferuję pomoc w poszukiwaniu godnych zaufania specjalistów.
- spotkania w trybie natychmiastowym, gdy sytuacja tego wymaga
- spotkania grupowe, które mają na celu upowszechnianie wiedzy psychologicznej, w tych obszarach, które Państwa – rodziców interesują i są ważne z punktu widzenia rozwoju i wychowania dziecka, a także dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań typowych sytuacji problemowych pojawiających się w każdej rodzinie.


Gdzie można uzyskać pomoc w:

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ul. Dzielna 1a tel. 636 91 99, 636 66 99 (w godz. 9 – 19)
PORADNI „POCZĄTEK” ul. Nowolipie 13/15 – spotkania dla rodziców małych dzieci (indywidualnie i grupowo) zapisy i informacje tel. 887 78 76 (78) w. 10; www.rodzicpoludzku.pl
PRZYCHODNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ al. Wyzwolenia 6 tel. 628 80 02, 628 20 80, – Psycholog mgr Maria Bielecka – diagnoza i terapia trudności wychowawczych
SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ ul. Raszyńska 8/10 tel. 822 71 68 – diagnoza i terapia trudności szkolnych i wychowawczych, spotkania dla dzieci zdolnych.
OŚRODKU WCZESNEJ INTERWENCJI ul. Pilicka 21, tel. 844 06 37
STOWARZYSZENIU OPTA ul. Hoża 50 lok. 61 tel. 424 09 89 – szeroka oferta pomocy psychologicznej dla rodzin i dla dzieci, www.opta.org.pl
KOMITECIE OCHRONY PRAW DZIECKA W WARSZAWIE ul. Hoża 27 m 5 tel. 626 94 19, 626 94 21
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OTWOCKU ul. Żurawia 43 tel. 628 07 12

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic