Regulamin elektronicznej karty "Punktualny Przedszkolak"

 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji

pobytu dziecka

w Przedszkolu Nr 10 „Leśne Skrzaty”

w Otwocku

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Przedszkolu Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku wprowadza się elektroniczny system ewidencji - oprogramowanie BIOSYS – „Punktualny Przedszkolak”.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci   korzystające z usług Przedszkola oraz ich rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową oraz opłatę za wyżywienie.
 4. Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem, którą rodzic/opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 5. Karta jest własnością Przedszkola Nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.
 6. Karta podlega zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez przedszkole.
 7. Rodzic/opiekun prawny może dokupić na własność dodatkowe karty elektroniczne do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu. Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się do intendentki.
 8. Wejście dziecka należy zarejestrować przed wprowadzeniem dziecka do sali.
 9. Wyjście dziecka należy zarejestrować po odebraniu dziecka z sali.
 10. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się poprzez zbliżenie karty do czytnika.
 11. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz dodatkowo na ekranie ukazuje się nazwa użytkownika i zaświeca się zielona dioda.
 12. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka loguje zdarzenie przy pomocy przypisanego indywidualnie każdemu dziecku nr karty i kodu PIN.
 13. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia skutkuje naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu tj. od godz. 7.00 do 17.30 z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej w wysokości zgodnej z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Otwocka w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne przez Gminę Otwock.
 14. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność do intendentki.
 15. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia papierowej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 16. Z regulaminem zapoznani zostają wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i opiekunowie prawni.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania niezbędnych informacji osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 18. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent.
 19. Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola z dniem 02.01.2016r.
 20. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Punktualny Przedszkolak jest Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” w Otwocku.

 

 

 

 

 

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

  © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic