Regulaminy

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dodatkowo realizujemy programy:

 

1. „Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego" M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek, Wydawnictwo WSiP.

2. Program adaptacyjny dziecka 3 – letniego – program pozwala złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dziecięcy dramat, i przygotować najmłodszych dzieci do uczestnictwa w życiu przedszkolnym. – program opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku, zatwierdzony uchwałą do realizacji w przedszkolu.

3. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” - E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – program dopuszczony do użytku szkolnego przez właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania.

4. Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 23.12.2008 r i 30.05.2014 r "Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe" Marioli Boguckiej, Doroty Łoś. Program pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

5. Program ekologiczny "Edukacja ekologiczna w przedszkolu" - opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" w Otwocku. Mający na celu zwrócenie uwagi na świat przyrody, jego piekno, oraz sposoby jego ochrony.

6. Program wychowawczy Przedszkola nr 10 "Leśne Skrzaty" zatwierdzony przez Radę Rodziców mający na celu:

- stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym

-kszłtałtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności

- tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta

-rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu

-rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła

-uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń

- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Numery kont

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
08 8001 0005 2001 0008 0103 0001

OPŁATA ZA POBYT
78 8001 0005 2001 0008 0103 0002

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
54 1160 2202 0000 0002 3331 7812

Kontakt

Przedszkole nr 10 Leśne Skrzaty w Otwocku

ul. Kochanowskiego 6
05-400 Otwock

e-mail: przedszkole10@gmail.com    
Telefon:     22 779 37 12
Faks:     Fax 22 779 37 12

    © 2021 Przedszkole Leśne skrzaty - Realizacja projektu: Nanotechnic